ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 w Aktualności, Gospodarka odpadami - informacje

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały                        Nr V/41/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 319 z dnia 9 stycznia 2019 r.) oraz Uchwały Nr VI/43/2019  z dnia 11 lutego (Dz. Urz. Maz. z 2019 r., poz. 2109 z dnia 13 lutego 2019 r.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2019 roku na terenie gminy Garwolin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Styczeń
Luty 2019 r.
Od marca 2019 r.
Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 11,00 zł 14,00 zł
Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 22,00 zł 28,00 zł
Roczna opłata ryczałtowa

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

240,00 zł /rok
Roczna opłata ryczałtowa

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny

360,00 zł /rok

 

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji (z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli wymaganej deklaracji), a wysokość nowej opłaty podana będzie w zawiadomieniu Wójta Gminy Garwolin, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Zawiadomienia zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Terminy płatności pozostają bez zmian.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Garwolin, pokój nr 111.

Showing 8 comments
 • Stoprocentbawełny
  Odpowiedz

  Słuszną linię ma nasza władza…

 • Roman z Miętnego
  Odpowiedz

  Trochę nie sprawiedliwie. Wiadomo, że i tak segregujący utrzymują system, ale podwyżka powinna być procentowo proporcjonalna również do osób którzy nie segregują. Z 5zł na 14zł to prawie 200%,, Z 15 zł na 28zł nawet 100% nie ma.
  Mamy wspierać segregacje, wszyscy o tym dudnia do okoła. Stawka za nie segregowane powinna wynosić miniumum 35zł.. Wtedy tez zapali się może lampka tym co nie segregują, że być może warto zacząć to robić.
  Pozdrawiam

  • Mateusz Samul
   Odpowiedz

   stawka za odpady niesegregowane wzrosła z 11 zł na 28 zł

  • wjadomix
   Odpowiedz

   Romanie, wzrost z 5 na 14zł, to skok o 280%, ale to prawda, że niesegregowane wzrosły mniej… bo „tylko” o 254%. Dyktator z Lucina jest pewnie poumawiany z kolegami z branży, że nie wchodzą sobie na teren i dlatego u nas tylko on przystępuje do przetargów, a i to za którymś razem żeby presję na samorządzie wywierać. Prawda jest taka, że za tyle co do tej pory i tak jest na sporym plusie, a te bajeczki o nieopłacalności, to tylko pod publikę, żeby go ludzie nie zjedli.

 • Mieszkaniec Gminy Garwolin
  Odpowiedz

  Szanowny Panie Mateuszu!

  Są mieszkańcy emeryci, którzy nie są w stanie nawet wyprodukować jednego kontenera 120 L segregowanych i nie segregowanych odpadów komunalnych łącznie w jeden miesiąc. Tacy emeryci zamieszkujący dom jednorodzinny muszą płacić za innych, którzy prowadzą np. ukrytą działalność gospodarczą tzw. chałupniczą, którzy produkują odpady selekcjonowane w ilości np. + – 5 worków plastiku i folii (żółte), + – 5 worków papieru (niebieskie) jak i kilka worków czarnych 120 L niesegregowanych lub kontener 240 L niesegregowanych odpadów komunalnych. Dwójka emerytów MUSI zapłacić taką samą kwotę jak i dwójka zameldowanych w domu jednorodzinnym, a prowadząca ukrytą chałupniczą działalność gospodarczą. To widać kto ile oddaje odpadów, wystarczy się przejechać w dniu odbioru i zobaczyć wraz z udokumentowaniem np. przez zdjęcia czy nagranie reportażowe nawet (smartfonem) tel. komórkowym. Zapewne jeśli w ogóle otrzymam odpowiedź będzie ona brzmiała, że takie przypadki należy zgłaszać – otóż „dziś” jest tak jak ze zgłoszeniem na policję o handlującym dealerze narkotykowym, a nazajutrz już mamy szyby w oknach powybijane.
  Moje pytanie brzmi: czy wyżej opisanego faktu niemożna byłoby w perspektywie czasu usprawnić czy ulepszyć?

  Z poważaniem,

  mieszkaniec Gminy Garwolin

 • Gracjan Rozumny
  Odpowiedz

  Kiedy będzie można złożyć deklarację przez ePUAP??? Aktualnie podstawiona jest tam wersja ze starą stawką (5zł), której to stawki nie można zmienić i zapewne złożenie takiej wersji będzie się wiązało z telefonem żeby jednak przyjść osobiście do urzędu i poprawić – bo przecież po to jest e-urząd, żeby do niego chodzić :/

 • Staszek
  Odpowiedz

  Nasza lokalna firma z Lucina była bardzo dobra i niedroga za swoje usługi dopuki nie weszła w układ dzięki ustawom. Teraz mają monopol na naszym terenie ceny ida w górę a pojedynczy klient jest traktowany jak intruz. Zawożąc do nieh gabaryty jesteśmy spisywani jak złodzieje co i ile czego przywozimy. A i czasem robią łachę z przyjęciem odpadów wymuszając kupowanie u nich kontenera 7m. bo mniejszego nie maja.
  Głupota i arogancja dyrekcji aż się prosi o pojawienie się konkurencyjnej firmy. Teraz jeżdżąc rowerem po lesie nie dziwę się że śmieci w nim przybywa skoro ludzie mają takie problemy z legalnym i bezproblemowym wywozem

  • Mateusz Samul
   Odpowiedz

   Szanowny Panie,
   Firma Ekolider została wyłoniona w ramach przetargu na odbiór odpadów komunalnych, żadna inna firma nie złożyła swojej oferty. Informuję, iż przyjmowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców do punktu PSZOK następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Garwolin (dowód osobisty, nakaz płatniczy lub inny dokument) w celu uniknięcia przyjęcia odpadów spoza terenu Gminy Garwolin. W punkcie PSZOK przyjmowane są takie odpady:
   a) szkło białe i kolorowe, bez szkła typu duralex, szyb samochodowych, luster itp.;
   b) tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w tym typu PET, PP, EPS, butelki po napojach itp.;
   c) metal, w tym puszki;
   d) papier, tektura, w tym gazety, czasopisma itp.;
   e) opakowania wielomateriałowe, np. opakowania kartonowe po mleku, napojach i sokach;
   f) tekstylia i odzież, w tym ubrania, obuwie itp.;
   g) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;
   h) przeterminowane leki i chemikalia;
   i) zużyte baterie i akumulatory;
   j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
   k) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;
   l) odpady budowlane i rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na budowe;
   m) zużyte opony,
   n) popiół.

Zostaw komentarz