Informacja o X sesji Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  X sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 27 czerwca 2019 r.).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2019 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Garwolin, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
  9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  10. Zamknięcie

 

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz