Ponad ćwierć miliona złotych trafi do OSP z terenu Gminy Garwolin.

 w Aktualności

Strażacy z gminy Garwolin dbają skutecznie  o swoje wyposażenie.

A wszystko po to, żeby nam żyło się bezpieczniej.

Druhowie i druhny z OSP z gminy Garwolin nie tylko chronią i czynnie uczestniczą w akcjach  ratunkowo-gaśniczych, ale również mając świadomość ograniczonych zasobów, zdobywają środki na funkcjonowanie, ochronę i zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców.

„Dobra współpraca – to się opłaca” – to widać we współpracy jednostek OSP z władzami samorządowymi  gminy Garwolin, w szczególności z Wójtem Panem  Marcinem Kołodziejczykiem, WFOŚiGW i FSUSR.

W dniu 20.08.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Górznie zostały podpisane umowy z JST i OSP,  w tym aż 5 jednostek z terenu gminy Garwolin . Jednostki OSP pozyskały środki z WFOŚiGW z programu 2019-NZ-2 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom  oraz usuwanie ich skutków  poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

Do programu mogła zgłosić się każda straż. Wszystkie zainteresowane z terenu naszego województwa o ile spełniały kryteria i założenia programowe odnośnie liczby wyjazdów, wywiązywały się z opłat środowiskowych oraz posiadały pozytywną opinię z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WM mogły otrzymać dofinansowanie” – powiedział jeden z beneficjentów Pan Adam Kocyk – Prezes OSP w Miętnem.

Wykaz straży, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW:

W dniu 19 sierpnia 2019 r. złożyły wnioski do WFOŚiGW w Warszawie  na pozostałe jednostki OSP z terenu gminy Garwolin.

Ponadto wszystkie  jednostki OSP w gminie Garwolin były zainteresowane dofinansowaniem z FSUSR w związku z tym, że swoje działania prowadzą dla wszystkich mieszkańców w tym dla rolników i ich rodzin. Wnioski zostały złożone 8 marca 2019 r. i  wszystkie  zostały rozpatrzone pozytywnie. Obecnie straże są na etapie podpisywania deklaracji i umów w tej sprawie.

Wykaz straży, które otrzymały dofinansowanie z FSUSR:

Jednostki OSP z gminy Garwolin czekają jeszcze na  oceny wniosków, które złożyły w marcu 2019 r.  do Fundacji ORLEN. Wyniki znane będą 31 sierpnia 2019 r.

    

Zostaw komentarz