INFORMACJA O XVI SESJI RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XVI sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 07 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

 

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 13 marca 2020 r.).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2030.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego dla wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Nr VI/51/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 wrzenia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie oraz warunków jego funkcjonowania.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej uchwałę w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
  9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  10. Zamknięcie

 

 

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz