Dotacje dla Gminy Garwolin

 w Aktualności

26 czerwca 2020 r. w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak podpisali umowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o udzielenie dotacji na zadania z kilku dziedzin.

Pierwsze z nich to „Przebudowę drogi w miejscowości Sławiny w km 0+00-0+420” w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Z budżetu Województwa Mazowieckiego wpłynie dotacja w wysokości 119 282,00 zł, zaś udział własny Gminy wynosi 119 283,29 zł.

W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020” pozyskano kwotę 20 000 zł na remont garażu polegający na wymianie posadzki w strażnicy OSP Miętne.

Podpisano również umowy na dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację przez Gminę Garwolin zadań istotnych dla sołectw:

  1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Parcele Rębków”
  2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ewelin”
  3. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Krystynie”
  4. „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Talubie oraz zakup altany na potrzeby spotkań dla lokalnej społeczności”
  5. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Władysławowska”

Na każde z tych zadań Gmina Garwolin otrzyma po 10 000 zł, co stanowi 50% kosztów.

Zostaw komentarz