Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 w Aktualności

Warszawa,  30 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

 

                                              /-/  Janusz Dygaszewicz

                                                                                    Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

                                                          Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Zostaw komentarz