OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działki 729/11 i 755/2 obr. Sulbiny, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz