XXVIII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 24 czerwca 2021 r.).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  8. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/ Bernard Makulec

Zostaw komentarz