Audyt Krajobrazowy – Ankieta MBPR

 w Aktualności

Politechnika Warszawska zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Politechnika Warszawska

Zostaw komentarz