Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Bronislawa Markiewicza w Rudzie Talubskiej

 w Archiwum przetargów

 

Ogłoszenie nr 350848 – 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 347880
Data: 21/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składana ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29/11/216 godz. 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składana ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30/11/216 godz. 10:30
ÂÂ

ÂÂ

Zostaw komentarz