0

Uchwała Rady Gminy Garwolin zmieniająca uchwałę Nr XVI/155/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Garwolin zmieniająca uchwałę Nr XVI/155/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami [...]

0

Uchwała Rady Gminy Garwolin w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Rady Gminy Garwolin w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za [...]

następna strona >