0

Przetarg nieograniczony na „Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

Ogłoszenie nr 544430-N-2020 z dnia 2020-05-27 r. Urząd Gminy Garwolin: „Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości [...]

0
strona 1 of 3