SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 w Aktualności

SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (SZKOLENIE CHEMIZACYJNE UZUPEŁNIAJACE)

odbędzie się 7 grudnia o godz. 9:30

w Gminnym Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, ul. Wspólna 46

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r.poz.2097) o środkach ochrony roślin ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU
SZKOLENIA wydawane jest na okres 5 lat. Powyższy dokument uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest również niezbędny podczas kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w gospodarstwie.

Obowiązują zapisy telefoniczne tel. 533 377 625.

Zostaw komentarz