0
0
0
0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z 8 kwietnia 2021 r. o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację „Budowy elektrowni fotowoltaicznej w Unin Kolonii”

KS.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 8 kwietnia 2021 roku Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 545/8, 545/11, 545/12 obr. Górki, gm. Garwolin

Garwolin, dnia 08.04.2021r. TIP.6733.8.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu na terenie dz. nr 193, 20, 82/1, 82/3, 84, 233 w Parcelach Rębków

Garwolin, dnia 08.04.2021r. TIP.6733.7.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na dz. nr 4 w Budach Uśniackich

Garwolin, dnia 08.04.2021r. TIP.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

0
0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE na dz. nr ewid. 501/7, 509, 501/6 w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.

TIP.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29.03.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci [...]

< poprzednia strona    następna strona >