W GMINIE GARWOLIN SPRAWDZANO POJEMNIKI

 w Aktualności

Ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek segregacji odpadów oraz obowiązek systematycznego kontrolowania przestrzegania zasad segregacji pracownicy urzędu gminy w dn. 14.09.2020 r. przeprowadzili kontrolę w wyniku której ustalono, że w workach i pojemnikach na poszczególne frakcje znajdowały się odpady, które nie powinny się tam znaleźć. Najwięcej wątpliwości budziły kosze na odpady zmieszane, w których dodatkowo znajdowały się bioodpady, popiół, odpady z tworzyw sztucznych, szkło, metal, papier.

W stosunku do właścicieli u których po raz pierwszy ujawniono nieprawidłowości w segregacji zastosowano ostrzeżenie. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowe jej prowadzenie będzie wiązało się ze wszczęciem postępowania administracyjnego i naliczeniu podwyższonej opłaty jako czterokrotność stawki opłaty za odbiór odpadów w danym miesiącu tj. 4 x 32 zł = 128 zł za każdą osobę w gospodarstwie domowym (od października).

Do końca 2020 r. Polska musi osiągnąć wymagany przez UE 50% recyklingu i odzysku papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych. Bez właściwej segregacji nie spełnimy tego obowiązku. Zaniedbania w tym zakresie oznaczają wysokie kary finansowe dla gminy.

Poniżej zamieszczamy przykładowe zdjęcia ukazujące niewłaściwe postępowanie mieszkańców z odpadami.

 

Drogi mieszkańcu, masz wątpliwości jak właściwie segregować odpady? Napisz do nas (chudek@garwolin-gmina.pl i chrzanowska@garwolin-gmina.pl) bądź zadzwoń (256820560 wew 67), pomożemy rozwiązać wszelkie wątpliwości!!!

 

 

Zostaw komentarz