Ranking bibliotek "Rzeczpospolita" 2015 r.

W 2011 roku po raz pierwszy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. Przygotowując ranking organizatorzy rozesłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Celem rankingu było rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. Organizatorzy pragnęli, by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne gminy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

W ocenie placówek brano pod uwagę:

  • ilość czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności,
  • wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach,
  • powierzchnię bibliotek na 1000 mieszkańców,
  • dotację samorządową,
  • powierzchnię biblioteki i filii,
  • wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
  • średnie zatrudnienie w placówce,
  • zakup nowych książek.

Więcej…

 

Wyniki konkursu "Ekologiczny uśmiech"

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Ekologiczny uśmiech” podzielony na dwie kategorie wiekowe: 3-4 latków i 5-6 latków. Zorganizowaliśmy konkurs, by aktywizować dzieci i podnieść ich świadomość ekologiczną oraz budować postawy proekologiczne. Dzięki temu od najmłodszych lat wykształca się poczucie odpowiedzialności za własne środowisko. Tematyka prac obejmowała zakresem ochronę środowiska, pomysł na czystą Ziemię i segregowanie odpadów. Zwrócił też uwagę na piękno otaczającego nas świata. Przedmiotem konkursu było przygotowanie w grupach 4-osobowych kolażu na temat ochrony środowiska. W zakresie edukacji ekologicznej działania skierowane zostały między innymi na uświadamianie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, a wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Wykonanie prac zostało poprzedzone prelekcjami i pogadankami przeprowadzonymi przez nauczycieli w poszczególnych grupach.

alt

 

Więcej…

 

Spotkanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

„Przyszłość człowieka i świata idzie przez rodziny”

Spotkanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej odbyło się 18 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej. Zgromadziło licznych przedstawicieli 28 placówek oświatowych, władze kościelne a także gminne. Otworzyła je dyrektor gimnazjum, Irena Skwarek, witając przybyłych gości. alt              

Więcej…

 

Zawiadomienie, że VIII sesja Rady Gminy Garwolin odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r.

alt

Więcej…

 

Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach zaprasza

chusta Copy

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama