Reklama

Zgłoszenia do gminnej komisji wyborczej

Przypominamy, że w dniu 17 września 2014 r. upływa termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach kandydatów na członków terytorialnych (gminnych/powiatowych) komisji wyborczych.

Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Garwolin.

 

Wnioski do projektu budżetu Gminy Garwolin na 2015 rok

Garwolin, dn. 11 września 2014 r.

Szanowni Państwo

Przewodniczący Rady Gminy

Radni, Sołtysi,

Kierownicy jednostek budżetowych gminy,

Mieszkańcy Gminy Garwolin

 

            Na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych w materiałach planistycznych oraz zakresu i trybu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej – zwracam się z prośbą o składanie wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin na 2015 rok.

Więcej…

 

Komunikat dot. szczepień ochronnych lisów

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) Wojewódzki Mazowiecki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 15 września do 22 września 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką zrzucaną z samolotu.

Więcej…

 

Badania mammograficzne

mamograf

Więcej…

 

Wybory samorządowe - 16 listopada 2014 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama