Życzenia świąteczne

NG11gotoweTOokladkaCALOSC

Więcej…

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Garwolin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Garwolin

Więcej…

 

Warsztaty z malarstwa olejnego ceramiki ikonopisarstwa i witrażu w gminie Garwolin

„Wsparcie twórczości lokalnej i ludowej mieszkańców gminy Garwolin” realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”

Gmina Garwolin zorganizowała i przeprowadziła warsztaty z malarstwa olejnego, ceramiki, ikonopisarstwa i witrażu oraz rozdystrybuowała wydrukowane kalendarze i kubki oraz torby z nadrukiem promujące lokalną twórczość kulturalną, na które otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości: 3.696,00zł 

 

Dzień Wolontariusza

20141204085334 00001 

Więcej…

 

Informacja

Garwolin, dnia 24.11.2014 r.

INFORMACJA

            Informujemy, że mieszkańcy miejscowości: Niecieplin, Nowy Puznów, Stary Puznów, Jagodne, w celu podpisywania umów na odbiór ścieków z Gminą Garwolin, powinni zgłaszać się do pokoju nr 203 w godzinach pracy urzędu tj. 745 – 1545.

 

Tomasz Łysiak

(-)

Wójt Gminy Garwolin

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama