OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE USUWANIA AZBESTU

 

OGŁOSZENIE
DOT. USUWANIA AZBESTU

Informuję mieszkańców Gminy Garwolin, że w tut. urzędzie przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest np. eternitu.

 

Wnioski  realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Garwolin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania 
i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.
 
 

Zaintetesowani powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy w Garwolinie, pok. nr 209 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2015 r.  

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Garwolin, pok. 209 oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie

pod nr /025/ 682–05-60.

 

 

OGŁOSZENIE dotyczące kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej pod nazwą „Ciepło ze słońca – poprawa jakości środowiska naturalnego gmin powiatu garwolińskiego" NOWE WNIOSKI

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że  osoby chętne uczestniczyć w inwestycji budowy kolektorów słonecznych pod nazwą „Ciepło ze słońca – poprawa jakości środowiska naturalnego gmin powiatu garwolińskiego – etap I” proszone są o stawienie się w Urzędzie Gminy Garwolin aby podpisać umowę oraz wypełnić ankietę i oświadczenie .

Wysokość dofinansowania wynosi 70% wartości inwestycji, właściciele posesji poniosą 30% kosztów.

Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, zgłoszeniu wymaganej liczby chętnych uczestników i wyłonieniu Wykonawcy w przetargu. Wtedy też zostanie podana ostateczna kwota do wpłaty przez mieszkańców.

Ankiety można podpisać w Urzędzie Gminy Garwolin, Referat Techniczno-Inwestycyjny (pokój nr. 209) w terminie do dnia 28 stycznia 2015 roku, w godz. od 7.45 do 15.45.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. 25 6820560 wew. 34 lub wew. 62, w godz. 8.00-18.00 oraz w referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy (p. Agnieszka Sztylka, p. Krzysztof Pyza, p. Mateusz Samul ) w godz. 8.00- 18.00.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 r.

Komunikat

Więcej…

 

Zarządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin

Zarządzenie

Więcej…

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy europejskich

20150122142508 00001

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama