0

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. „Uczymy

Garwolin 2013-09-30 TIP 271.18.2013                                 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na [...]

0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy się bawiąc – Program Operacyjny Kapitał Ludzk

Garwolin: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy [...]

0

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dostawę oleju opałowego lekkiego spełniający wymagania PN-C- 96024 do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w ilości ok. 61 tysięcy litrów.

Garwolin 2013-09-02 TIP 271.16.2013                                   Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. [...]

następna strona >