0

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania „Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadań: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny „

Ogłoszenie nr 500012488-N-2017 z dnia 11-08-2017 r. Urząd Gminy Garwolin: „Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadań: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy [...]

0

Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę opraw oświetleniowych w ramach zadania Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego”

  TIP.271.24.2017                                                                              Garwolin, dnia 31.07.2017 r.   OGŁOSZENIE o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o [...]

0
następna strona >