0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 22 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działki nr 1497 obr. Sulbiny, gm. Garwolin

TIP.6733.27.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 22.01.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na części działki 1472/1 i 1472/2 w Sulbinach

Garwolin, dnia 19.01.2021r. TIP.6733.29.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

następna strona >